3. září 2014 Saské Švýcarsko – oblast Schona

Lovosice ČD 7,58 Děčín 8,32 Děčín 8,40 Schona 8,57

Výlet na stolovou horu Kaiserkrone 351 m stolová hora a stolovou horu Zirkelstein 384 m.

Cca 6 – 7 km chůze. Pojedeme na jízdenku Elbe – je tedy nutno utvořit pětice.

Vede: Erika Trefná,manželé Tennertovi

Zpět: Schona 14,00 Děčín 14,17 Děčín 14,28 Lovosice 15,24

15,00 15,17 15,24 15,56

10. září 2014 na horu Říp

Lovosice ČD 8,58 Roudnice n.L. 9,11 Rce AUT 9,55 Krabčic10,03

Vyjdeme na horu Říp – prohlídka rotundy. Zpět po modré do Roudnice n.L.

cca 10 km

Zpět: Roudnice n.L. 14,05 15,05 15,43 16,05

Vede : Dana Jenčíková

17.září 2014

workshop (v rámci projektu pro Cestovní ruch a partnerství ) do Coswigu spojený s cca. 3 hodinovou procházkou okolím zámku Moritzburg s průvodcem

odjezd : 8,00 hodin vlakové nádraží, v 8,15 náměstí sv. Václava (u Johna)

návrat zpět cca 18 hod

Vede a přihlášky přijímá: Erika Trefná

24. září 2014 Do Sloupu v Čechách

Lovosice 8,01 Česká Lípa 9,23 Česká Lípa 9,55 AUS Sloup v Čechách 10,18

Vystoupíme na stanici „U trpaslíků“ půjdeme na hrad Sloup, pak vystoupáme k nové rozhledně a zeleným místním okruhem se vrátíme do středu Sloupu. Pohodlný výlet.

Zpět:

Sloup v Č. 15,03 Č. Lípa 15,25 Č. Lípa 16,33 Lovosice 17,53

cca 10 km

Vede: Dana Turková, Zalabáková