Výroční členská schůze

Výbor Klubu českých turistů Lovosice zve všechny členy odboru na 
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHUZI
která se koná  v sobotu 4. února 2023 v 13:00 hod v sále Kulturního centra Lovoš

Ukončení sezóny 2022

V sobotu 5. listopadu 2022 se v sále "Staré radnice" sešlo 47 členů Klubu českých turistů, aby se na tradičním závěru sezóny spolu podívali na uplynulý rok.

Ukončení sezóny 2022 - pozvánka

Výbor KČT Lovosice zve členy KČT Lovosice do sálu "Staré radnice" na ukončení sezóny 2022 v sobotu 5. listopadu 2022 v 13:00
 

Výroční členská schůze

Výbor Klubu českých turistů Lovosice zve všechny členy odboru na 
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHUZI
která se koná  v sobotu 5. února 2022 v 13:00 hod v sále hotelu Lev.

Členské příspěvky pro rok 2022

Každoročně je závěr roku spojen s výběrem členských příspěvků. Letos navíc proběhne výměna členských průkazů.

Revitalizace chaty na Lovoši

Klub českých turistů Lovosice zahájil v souladu se stavebním povolením akci „Revitalizaci chaty na Lovoši“. V současné době probíhá první etapa - generální oprava elektroinstalace. Během ní bude vyměněna elektroinstalace v celém objektu.
Další etapy (přemístění WC, čistička odpadních vod, vodní hospodářství, zateplení) budou následovat v závislosti na zajištění finančního krytí a výběru dodavatelů.
Provoz chaty nebude omezen
 
 

Pozvánka - ukončení sezóny

Výbor KČT Lovosice zve členy KČT Lovosice do sálu "Staré radnice" na ukončení sezóny 2021 
 
v sobotu 13. listopadu 2021 v 13:00
 
Program:
- hodnocení  roku 2021
- informace o akci "Revitalizace turistické chaty na Lovoši"
- návrhy do Kalendáře 2022
- malé občerstvení
- zkušenosti a zážitky s turistických aktivit 
 
Podmínkou účasti bude dodržení protiepidemických opatření platných ten den. 
Těšíme se na vaši účast

Info pro členy

Polepky k členskému průkazu a potvrzení zaplacení členských příspěvků jsou k dispozici u hospodářky na adrese Jabloňová alej 960

Jarní putování okolím Lovoše zrušeno

Výbor Klubu českých turistů Lovosice s politováním ruší akci "Jarní putování okolím Lovoše", uvedenou v celostátním kalendáři, která se má konat v sobotu 23. dubna 2021. Doufáme na postupné snižování počtu nakažených. Jsme si ale plně vědomi rizik šíření epidemie spojených se shromažďováním více lidí . Se všemi přáteli Českého středohoří se těšíme na shledání na některé z příštích akcí KČT  Lovosice již za normálních podmínek.

Výroční schůze KČT Lovosice

Opatření související s pandemií neumožnila uspořádat výroční schůzi klubu standardním způsobem. Proto se výbor klubu rozhodl pro nestandardní variantu "per rollam". Prostřednictvím mailu jsme oslovili členy klubu, aby se seznámili s materiály uvedenými v přílohách. Zároveň výbor KČT očekával připomínky, případná doplnění. Vzhledem k nutnosti delegovat tři zástupce Klubu na oblastní konferenci, která byla plánována na 10.dubna 2021, byl stanoven termín uzávěrky pro odpovědi 8. dubna 2021. Celkem 69 členů vyslovilo souhlas s usnesením, dva se zdrželi, proti návrhu nebyl žádný člen. Znamenalo to, že Usnesení schůze a delegáti na oblastní konferenci byli schválení nadpoloviční většinou členů.