Členské příspěvky pro rok 2022

Každoročně je závěr roku spojen s výběrem členských příspěvků. Letos navíc proběhne výměna členských průkazů.

Revitalizace chaty na Lovoši

Klub českých turistů Lovosice zahájil v souladu se stavebním povolením akci „Revitalizaci chaty na Lovoši“. V současné době probíhá první etapa - generální oprava elektroinstalace. Během ní bude vyměněna elektroinstalace v celém objektu.
Další etapy (přemístění WC, čistička odpadních vod, vodní hospodářství, zateplení) budou následovat v závislosti na zajištění finančního krytí a výběru dodavatelů.
Provoz chaty nebude omezen
 
 

Lovosičtí turisté hodnotili

V sobotu 13. listopadu 2021 se v sále staré radnice sešly více než tři desítky členů KČT Lovosice na tradičním Závěru sezóny. 
 
Po krátkém přivítání zhodnotil PharmDr Stáně uplynulou sezónu. V prvním čtvrtletí jsme bohužel nemohli pořádat  žádné akce, jmenovitě Novoroční výstup na Lovoš a Jarní putování okolím Lovoše. Turistická sezóna začala tak až v květnu účastí na Litoměřických návratech. Také „Střeďáci“ obnovili své pravidelné středeční výlety až v květnu. Protikoronavirová opatření přesunula  tradiční Májové dny na kolech až na červen. Téměř třicítka cykloturistů jezdila v podhůří Lužických hor a podívala se i do Žitavy. Příjemné bylo červnové setkání s přáteli ve Velvarech na vernisáži výstavy Patchwork s láskou paní Bohmové. 

Pozvánka - ukončení sezóny

Výbor KČT Lovosice zve členy KČT Lovosice do sálu "Staré radnice" na ukončení sezóny 2021 
 
v sobotu 13. listopadu 2021 v 13:00
 
Program:
- hodnocení  roku 2021
- informace o akci "Revitalizace turistické chaty na Lovoši"
- návrhy do Kalendáře 2022
- malé občerstvení
- zkušenosti a zážitky s turistických aktivit 
 
Podmínkou účasti bude dodržení protiepidemických opatření platných ten den. 
Těšíme se na vaši účast

Brigáda na chatě Lovoš

Cíl:
vyklizení nepotřebných věcí a uvolnění prostoru pro stavební práce
  • soustředění materiálu před chatou
  • naložení na auto a transport na parkoviště
  • vyložení na parkovišti
 
Kdy:
sobota 16. října 2021
sraz v 9:00 na vrcholu Lovoše
 

Lovosičtí turisté se zapojili do akce „Ukliďme Česko“

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nepořádek v přírodě, případně likvidovat černé skládky. Hlavní podzimní úklidový den byl štábem stanoven na sobotu 18. září 2021.