Klub českých turistů Lovosice si v těchto dnech připomíná 130. výročí otevření první chaty na Lovoši. Při té příležitosti připravil Klub výstavu, která mapuje nejen historii chaty na Lovoši, ale poskytuje i stručný obraz vývoje turistiky v Lovosicích. Výstava byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 16. června za účasti předsedy oblastního výboru KČT pana Eichlera a starosty Lovosic pana Milana Diana.
Úvodní dva panely jsou věnovány Lovoši, aby bylo zřejmé, proč je vrchol hory pro Lovosice tak významné místo. Následující dva panely jsou věnovány nejstaršímu objektu na vrcholu. První turistická organizace v Lovosicích Lobositzer Mittelgebirgs Verein vybudoval a dne 19. června 1892 slavnostně otevřel na Lovoši tzv. útulnu.
 
Další panel mapuje historii nové Schwarzenberské chaty, která byla postavena za významné podpory knížete Schwarzenberka jako tzv. horské hospodářství. Chata byla slavnostně otevřena 19. září 1926, byla trvale obydlena až do roku 1945. Šestá prezentační plocha je věnována obnově chaty v letech 1977 - 1985. Sedmá pak mapuje moderní historii chaty.
 
Následující výstavní plochy jsou věnovány organizované turistice v Lovosicích. O předválečných aktivitách lovosických turistů máme velmi málo informací. Poválečná historie organizované turistiky je mapována od 15. května 1959, kdy byl založen turistický odbor. Výstavní plochy jsou věnovány aktivitám odboru, od roku 1990 pak Klubu českých turistů Lovosice, zájezdům za sněhem, splouvání řek, pěší turistice a v posledních letech i cykloturistice. Informují o jednodenní výletní turistice, která pokračuje formou „Střeďáků“. Seznámíte se se společenskými aktivitami se zahraničními partnery (Bavorská organizace Baerischer Waldverein sekce Falkenstein, družební město Coswig).
 
Zmíněno je Jarní putování okolím Lovoše, akce zařazená do celostátního kalendáře, jejíž 41. ročník proběhl letos v dubnu. Jeden z panelů je věnován Turistickému oddílu mládeže (TOM), který pracuje od roku 1977. Seznámíte se průřezem jejich bohaté činnosti pod vedením manželů Schejbalových.
 
Poslední panel výstavy je opět věnován vrcholové turistické chatě, která je od 2. října 1991 majetkem našeho Klubu. Jsou zde informace o připravované „Revitalizaci chaty“, která řeší zásadní technické problémy chaty.
 
Je velká škoda, že povodeň v roce 2002 z velké části zničila archiv klubu a tak nám chybí řada artefaktů a podrobností o činnosti klubu v minulých obdobích. Výstava se opírá o řadu písemných dokumentů z archivů členů a ze vzpomínek pamětníků, velkou pomocí byl archiv Miroslava Radoně. Jsme rádi, že můžeme připomenout řadu osobností, které se o turistiku v Lovosicích zasloužili.
 
Přejeme veřejnosti příjemné zážitky ze společné práce Klubu českých turistů a Kulturního centra Lovoš.