Na výroční členské schůzi v sobotu 2. února 2019 v hotelu Lev v Lovosicích se sešla 64 členů ze 110 zaregistrovaných k 31.12.2018.  Schůzi Klubu řídil PharmDr Stáně. Přítomní si vyslechli zprávu o činnosti klubu a oddílu TOM, kterou přednesla předsedkyně Milena Šiklová. Také představila akce zařazen
é do klubového Kalendáře 2019 a seznámila účastníky s celostátně platnými pravidly ochrany osobních údajů v Klubu českých turistů.
 
O hospodaření klubu hovořila p. Vodičková, zprávu revizní komise přednesla ing.Klitschová.
 
V přátelské atmosféře proběhla diskuse. Paní Zalabáková pohovořila o pestrém programu „střeďáků“, ing. Vodička seznámil členy s připravovaným jubilejním 40. ročníkem Jarního putování okolím Lovoše a informoval o připravované rekonstrukci chaty na Lovoši. Pan Trefný diskutoval o možnostech získání dotací na rekonstrukci, stejně tak i ing. Skoupý.  Ing. Verner seznámil přítomné s programem Klubu železničních cestovatelů. 
 
Usnesení výroční členské schůze bylo schváleno jednomyslně. Součástí programu bylo placení členských příspěvků pro rok 2019.
 
Na závěr setkání bylo jako vždy milé posezení  s přáteli. A teď už se budeme těšit na první jarní výlety.