Dne 21. listopadu 2009 proběhlo tradiční zakončení turistické sezony KČT Lovosice.

Celkem 64 členů KČT  vyslechlo zprávu předsedkyně klubu Mileny Šiklové o práci Klubu v uplynulé sezóně, která byla ve znamení 50 výročí znovuobnovení činnosti. A bylo co pochválit, ať už rekordní účast na Novoročním výstupu na Lovoš, organizaci zájezdů za sněhem, či úspěšný 30. ročník putování Okolím Lovoše. Na všech plánovaných akcích klubu byla hojná účast. Vysoko byla hodnocena i slavnostní schůze na lodi Porta Bohemica s oceněním zasloužilých členů.  Výbor klubu vyzdvihl zejména aktivitu klubu seniorů a oddílu TOM. Klub se také veřejnosti pochlubil svojí činností výstavou ve vstupní hale Městského úřadu.

MVDr Stáně pak seznámil přítomné s plánem roku 2010.  Paní Vodičková ve stručnosti informovala o finanční situaci klubu. Po oficielním programu si turisté v přátelské atmosféře nad fotografiemi oživili zážitky z letošních společných akcí. Senioři se ve snímku ing.Lonského pochlubili svými akcemi uplynulé sezóny. Pan Janata na závěr představil historický dokument o budování chaty na Lovoši. 

Společenské setkání  KČT Lovosice na ukončení sezóny roku 2009 se vydařilo. Výbor klubu očekává, že aktivita členů klubu bude pokračovat i v roce 2010.

Zakončení sezóny 2009  Zakončení sezóny 2009  Zakončení sezóny 2009