V neděli 18.dubna 2010 se konala jarní konference Klubu českých turistů Ústeckého kraje, které se za náš odbor zúčastnili paní Marie Vodičková, pan Jiří Masopust a paní Milena Šiklová.

Slavnostní ráz konference byl zvýrazněn prostředím – konference se konala na lodi Porta Bohemika plavbou z Litoměřic do Štětí a zpět. Celkem 80 delegátů z celé oblasti od Děčína až po Klášterec nad Ohří zhodnotilo práci odstupujícího krajského výboru KČT a zvolilo nový výbor. Za náš odbor byla do výboru opět zvolena paní Milena Šiklová. Součástí programu byla i vystoupení zástupců jednotlivých odborů. Slavnostní příležitost byla využita i k ocenění zasloužilým turistům. Tentokrát mezi oceněnými bohužel nebyl žádný člen našeho odboru.