Zpráva z dvoudenního zájezd 29.5.2010 – 30.5.2010 na Frýdlantsko


Hned první den ráno jsme zahájili zájezd prohlídkou nádherného zámku a hradu Frýdlant. Odpoledne jsme se ubytovali v táboře Jizerky a protože počasí bylo příjemné, radši jsme hned vyrazili na rozhlednu na Smrku. Ubytování na Bílém Potoce bylo sympatické, večer jsme poseděli, zhodnotili první den zájezdu a hlavně výsledky voleb…při dobrém moku.
Druhý den nás déšť donutil provést změny v programu. Původně jsme chtěli vystoupit na  hřeben Cimbuří, ale okolnosti rozhodly jinak. Nejprve jsme návštívili nádherný barokní kostel navštívení Panny Marie v Hejnicích. Následovala procházka do lázní Libverda s Obřím sudem , pramenem, oplatkami, rozkvetlými rododendrony a posezením u kávičky.
Počasí strašilo, zamířili jsme proto k Lemberku. Tady nás zastihl dešťový příval. Rychlejší z nás měli smůlu, na cestě ke studánce pěkně promokli. Váhavější se dívali na přívaly pěkně schovaní a dokonce s občerstvením! Další zastávka, muzeum v Novém Boru, s pohledem na historii i současnost obdivuhodné práce sklářů. V 15hodin jsme z náměstí Nového boru vyrazili za (už!) krásného počasí domů.
Poděkování patří paní Stáňové za dobře připravený turistický zájezd.

Smrk Frýdlantsko