Klubu českých turistů Lovosice se uskuteční v
 
sobotu 2. února 2019
 
v hotelu Lev v Lovosicích od 13.00 hodin
 
Program:
1.                  Zpráva o činnosti klubu
2.                  Hospodaření klubu
3.                  Zpráva revizní komise
4.                  Zpráva o činnosti TOM
5.                  Diskuse
6.                  Usnesení, závěr
 
Zveme všechny naše členy na zhodnocení uplynulé sezony a na společné posezení s promítáním