5. října  Zahrádky - Korba - Kvítkov - Kozelská rokle - Koňský rybník - Stvolínky

 

Lovosice ČD 8,01 - Zahrádky  9,15   

 

Ze Zahrádek ČD se dáme směr Korba -  po žluté značce. V údolí se dáme doleva neznačenou cestou dojdeme do Kvítkova - zbytky hradu -  dále po silničce směr Kozly a po žluté značce Kozelským údolím  ke Koňskému rybníku. Vystoupíme na skálu Smrtka a po červené značce se vydáme do Stvolínek.

zpět:  Stvolínky          14,50               Lovosice  15,53

cca 12 km    vede:  Turková , Zalabák

 

10. října do Třebívlic - k Urlice von Levetzow

Lovosice  AUT 10,34            Skalice                        11,15

 

Ze Skalice po silničce směr Dřevce. Z Dřevců  po červené značce do Třebívlic. V Třebívlicích navštívíme  renezanční zámeček a vzpomeneme na  Urliku von Levetzow.

 

zpět:  Třebívlice          14,20               15,20               16,20

            Lovosice         14,48               15,48               16,48

cca 12 km       vede Turková, Zalabáková

 

17. října  hrad  Hazenburg - Třebenice

 

Lovosice  AUT  směr Libochovice    10,04               Klapý  10,25

 

vystoupáme k hradu a dále půjdeme  po červené značce směr Sedlec  - Lucký mlýn - Třebenice.

cca 10 km .

vede:  Staňková

 

24. října  hrad  Ostré - Kocourov                                                                                                                               

 

Lovosice ČD 10,03                Chotiměř         10,19

z Chotiměře do Března a dále po modré značce na hrad Ostrý.  Dále budeme pokračovat do Kocourova.

zpět:   Kocourov 15,43                      Lovosice        16,15

cca 10 km   vede: Jenčíková, Zalabáková

 

31. října  hrad  Hřídelík - Dřemčice

 

Lovosice AUT   10,05           Podsedice       10,23

Z Podsedické křižovatky do Pnětluk, neznačenou cestou vystoupáme  na Děkovku a dále po červené na modrou vedoucí na Hřídelík. Z Hřídelíku po modré do Dřemčic.

 

Zpět Dřemčice            14,22               15,22               16,22

        Lovosice             14,48               15,48               16,48

cca 12 km  vede:  Jenčíková, Zalabák