Výbor Klubu českých turistů Lovosice zve všechny členy odboru na 
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHUZI
která se koná  v sobotu 5. února 2022 v 13:00 hod v sále hotelu Lev.
Program:
1. Uvod
2. Volba komisí
3. Zprávy
4. Diskuse
5. Volba delegátů na konferenci KČT
6. Usnesení
Na schůzi budou rozdávány nové průkazky, možnost zaplatit příspěvky a předávána potvrzení pro zdravotní pojišťovny. 
Vstup bude možný pouze při splnění protiepdemických opatření
 
Těšíme se na shledání
Výbor KČT