Vážený pan

Mgr. Pavel Gejdoš

Klub přátel rozhleden, z.s.

Bazovského 1230/4, 163 00 Praha 6

 

Vážený pane magistře

Výbor Klubu českých turistů Lovosice se na své schůzi dne 2. března 2015 zabýval nabídkou Klubu přátel rozhleden na úzkou spolupráci při obnově rozhledny na vrcholu Lovoše.

Vrchol Lovoše je významný jako místo dalekého rozhledu. Této výjimečnosti využili naši předkové a v roce 1892 slavnostně otevřeli kamennou chatku s vyhlídkovou terasou. Ve dvacátých letech minulého století pak zvýraznili výjimečnost tohoto místa a vybudovali turistickou chatu s terasou, která převzala funkce původního objektu. S drobnými úpravami je toto řešení místa dalekého rozhledu zachováno dodnes.

Výbor KČT Lovosice si je vědom výjimečnosti vrcholu Lovoše jako místa dalekého rozhledu, je si vědom i povinnosti chránit dědictví předků a proto má zájem vrchol Lovoše zatraktivnit. Kvalita objektu chaty je poplatná době poslední velké opravy (80-tá léta dvacátého století). Jako prioritu své činnosti pro nejbližší období počítá KČT Lovosice s rekonstrukcí objektu chaty (řešení odpadních vod, zateplení, elektroinstalace, apod). V rámci této rekonstrukce plánujeme i úpravy samotného vrcholu jako rozhledového místa. V roce 2015 chceme zajistit zpracování projektové dokumentace, vlastní realizaci rekonstrukce  pak v letech 2016 – 2017 podle zajištění finančních zdrojů.

Výbor KČT Lovosice je potěšen zájmem Klubu přátel rozhleden o tuto lokalitu a uvítá i účast Klubu přátel rozhleden na zatraktivnění místa dalekého rozhledu. Domníváme se, že je prostor najít řešení, které by spojilo záměry obou organizací v smysluplnou akci. Jsme připraveni ke konkrétní dohodě. Nicméně z výše uvedených důvodů nemůže KČT Lovosice akceptovat snahu o rychlé a dílčí řešení pouhou úpravou původního objektu z roku 1892.

S pozdravem

 

    Milena Šiklová

předseda KČT Lovosice

Vyřizuje: ing.Miloš Vodička

Co: p.  Punčochář