V sobotu 27.ledna 2024 se sešlo v sále Kulturního centra na výroční schůzi 62 členů Klubu českých turistů Lovosice. Pořadatelé nejprve přivítali starostu Lovosic ing. Vojtěcha Krejčího. Paní Milena Šiklová pak jménem Oblastního výboru KČT předala III. stupeň Veřejného uznání Ruženě Čermákové a  Evě Motejlové a  Čestné uznání KČT  Marii Klitschové,  manželům Schejbalovým a Miloši Vodičkovi

 

Úvodní referát tohoto hodnotícího setkání přednesl Miloš Vodička. Klub úspěšně zvládl akce založené v celostátním kalendáři (Novoroční výstup na Lovoš a 41. ročník Jarního putování okolím Lovoše), pořádal víkendové a týdenní pobyty (Pardubicko, májové dny na Nymbursku, expedice Santiny, podzim na Českolipsku). Velkou odezvu měly pravidelné středeční výlety včetně rekondičního pobytu v Mariánských Lázních. Celoroční aktivita Turistického oddílu mládeže vyvrcholila v prosinci 31. ročníkem Lovosické vánočky. Součástí hodnocení byla také ucelená informace o průběhu první etapy revitalizace Turistické chaty na Lovoši.
 
Do výboru Klubu byli zvoleni Blanka Koutková, Jitka Lízlová, Vlaďka Pospíšilová, Jan Schejbal, František Stáně, Lukáš Verner, Miloš Vodička, do revizní komise Marie Klitschová, Jana Klikarová
 
Zprávu ekonomického charakteru přednesla Marie Klitschová. Úspěšnou činností „Střeďáků“ se ve svém vystoupení pochlubila Marie Zalabáková. Oddíl „TOM“ ve své písemné zprávě Jana Schejbala detailně referoval o své činnosti. Výborem byl předložen plán činnosti Klubu „Kalendář 2023“.
 
Členové Klubu diskutovali o Kalendáři KČT na rok 2023. V diskusi odpovídal na dotazy ohledně podpory turistiky v Lovosicích starosta ing. Vojtěch Krejčí.
 
V samém závěru byli zvoleni delegáti na oblastní konferenci a schváleny předložené materiály. Po skončení výroční schůze pak řada účastníků využila prostory LovoCafe k neformálním debatám o minulých zážitcích a také o plánech do budoucna.