Tradice novoročních výstupů na Lovoš byla zahájena dne 1. ledna 1979, kdy se na vrcholu sešla parta nadšenců, kteří se v letech 1977 a 1978 podíleli na obnově zchátralé vrcholové chaty. Covidové roky zavinily, že historie Novoročního výstupu je v kalendáři akcí lovosického Klubu českých turistů o něco kratší, letos po čtyřiačtyřicáté.
Letošní Silvestr byl trochu náročnější pro pořadatele nejen proto, že se připravovala změna nájemce chaty, ale také proto, že se o vánocích objevily potíže s vytápěním chaty. Naštěstí stávající nájemce společnost Hory a kopce se s problémy úspěšně vyrovnal a tak na Nový rok 2024 si již v sedm hodin ráno mohli nedočkavci vyzvednout z rukou paní Buriánové a Šafratové kartičky účastnických PF-ek s nejnižšími čísly. Počasí organizátorům přálo. Pohled z vrcholu byl ráno trochu omezen mlhou, ale divák si mohl připadat jako na lodi uprostřed bílého oceánu, ze kterého vyčníval Dlouhý vrch a za ním v dálce Sedlo. Po rozplynutí  mlhy dohlednost na východě stále končila Sedlem, ale na západě bylo Středohoří jak na dlani, i když Ranou našel jen ten, kdo věděl, kde ji hledat.
 
Po jedenácté hodině převzali štafetu pořadatelů KČT Lovosice Pavel Pretschner s Monikou Hlavničkovou, kteří kolem poledne předávali sedmistou pamětní kartičku. Ve dvě hodiny předali pořadatelskou službu manželům Stáňovým, kteří kolem čtvrté vydali poslední z 1.300 vytisknutých upomínkových PF-ek.
 
O spokojené žaludky účastníků se vzorně postarali provozovatelé chaty, firma Hory a kopce s.r.o. Návštěvníci chaty si mimo jiné mohli všimnout výsledků první etapy revitalizace. Všichni účastníci mohli mít dobrý pocit nejen ze sportovního výkonu, krásných rozhledů, ale i ze setkávání s přáteli. Byl to příjemný vstup do turistické sezóny.