Počátkem roku 2023 byl u turistické chaty na vrcholu Lovoše zahájen zkušební provoz čističky odpadních vod.

Nejmodernější zařízení svého druhu dodala a namontovala firma DN-servis s.r.o. Nejprve ale bylo nutné na skalnatém vrcholu Lovoše vytvořit podmínky pro montáž čističky. Bylo nutné zbourat stávající záchody a na rozhraní sutě a rostlé skály připravit téměř tři metry hlubokou jámu pro montáž třech nádrží a technologie. S velmi komplikovanými podmínkami se úspěšně vyrovnala firma CHLOP s.r.o. Doprava a usazení nádrží ČOV byl koncert pracovníků obou firem. Další významnou operací byla generální oprava elektroinstalace pod taktovkou firmy SEI-mont s.r.o. Vhodnou organizací práce nejen umožnili nájemcům chaty provizorní provoz, ale neohrozili nepřetržitý provoz operátorů sítí. Výsledky investice za více než tři miliony korun návštěvníci příliš neuvidí. Čistička je pod zemí, elektroinstalace pod omítkami, tak je vidět jen modernizovanou kuchyň, vybudované sociální zařízení a opravené vnitřní omítky. V současné době se připravuje kolaudace stavebních prací, aby byl také úředně potvrzen úspěšný výsledek snahy KČT o kvalitní zázemí pro turisty a o ochranu přírody. Poděkování patří dodavatelům CHLOP s.r.o, DN-servis s.r.o a SEI- MONT s.r.o, kteří dovedli první etapu do úspěšného konce.

Děkujeme firmám MONDI Štětí a.s., EMCO s.r.o., Preol a.s. a řadě okolních obcí, které pomohli Klubu českých turistů Lovosice s financováním první etapy.