V úterý 7. března 2023 se členové KČT Lovosice zúčastnili zajímavé besedy, kterou pořádala Městská knihovna Lovosice. Beseda se nevěnovala obvyklým turistickým cílům, ale tentokrát byla orientovaná na Lovosice.

Více než pětadvacet členů Klubu si vyslechlo velmi zajímavou přednášku na téma Zámecký areál v Lovosicích. Přednášející PhDr. Kamil Podroužek Ph.D, odborný asistent a stavební historik Filozofické fakulty UJEP Ústí n. L. poutavě vyprávěl o historii zámeckého areálu a o stavebních stylech, kterými zámek prošel. PhDr. Kamil Podroužek prezentoval na projekčním plátně stopy jednotlivých stavebních slohů, které se zachovaly na budově v čase jejích proměn. A nebyly to jen „suché“ technické informace, ale i řada zajímavostí. Jednou z nejzajímavějších byla freska na zámku v dalekém Chorvatsku s obrazem Lovosic. Freska se týkala významné události – bitvy u Lovosic roku 1756

Zajímavá byla i diskuse po prezentaci, ve které padla od pamětníků řada informací o přeměně areálu v době relativně nedávné. Byl to velmi zajímavý podvečer v Městské knihovně.