V sobotu 4. února 2023 se sešlo v sále Kulturního centra na výroční schůzi 64 členů Klubu českých turistů Lovosice. Pořadatelé nejprve přivítali hosty, starostu Lovosic ing. Vojtěcha Krejčího a za nájemce chaty Ondřeje Miřejovského. Paní Milena Šiklová pak předala manželům Zalabákovým jménem Ústeckého oblastního výboru KČT vyznamenání za dlouholetou aktivní práci v turistice.
 
Úvodní referát tohoto hodnotícího setkání přednesl ing. Miloš Vodička. A bylo se v roce 2022 čím chlubit. Klub úspěšně zvládl akce založené v celostátním kalendáři (Novoroční výstup na Lovoš a 41. ročník Jarního putování okolím Lovoše), pořádal víkendové a týdenní pobyty (Krajem Emy Destinové, májové dny na Nymbursku, podzim na Českolipsku). Velkou odezvu měly pravidelné středeční výlety včetně rekondičního pobytu ve Františkových Lázních. Celoroční aktivita Turistického oddílu mládeže vyvrcholila v prosinci 30. ročníkem Lovosické vánočky. Ke 135. výročí rozhledny na Lovoši uspořádal Klub v součinnosti s Kulturním centrem Lovosice na náměstí výstavu, na které prezentoval nejen historii chaty na Lovoši, ale i stručný obraz vývoje turistiky v Lovosicích. Součástí hodnocení byla také ucelená informace o průběhu první etapy revitalizace Turistické chaty na Lovoši.
 
Zprávy ekonomického charakteru přednesly Marie Vodičková a Marie Klitschová. Úspěšnou činností „Střeďáků“ se ve svém vystoupení pochlubila Marie Zalabáková, také oddíl „TOM“ ve zprávě Jana Schejbala detailně referoval o své činnosti. Výborem byl předložen plán činnosti Klubu „Kalendář 2023“.
 
Členové Klubu diskutovali o Kalendáři KČT na rok 2023. V diskusi odpovídal na dotazy ohledně podpory turistiky starosta ing. Vojtěch Krejčí, vystoupil také p. Ondřej Miřejovský.
 
V samém závěru byli zvoleni delegáti na oblastní konferenci a schváleny předložené materiály. Po skončení výroční schůze pak řada účastníků využila prostory LovoCafe k neformálním debatám o minulých zážitcích a také o plánech do budoucna.