V sobotu 3.12.2022 se konal 30. ročník akce Lovosická vánočka. Akce se zúčastnilo 112 účastníků v 17 skupinách, z celého Ústeckého kraje. Start byl tradičně na lovosickém náměstí. Trasa vedla přes Lhotku, Dvě lípy do sedla mezi Kybičkou a Lovošem a odtud na vrchol, kde v chatě byl cíl. Po cestě se plnili různé soutěže. Celá akce byla zaměřena na staré pověsti.
Na úvod se luštila šifra, kdo ji vyluštil zjistil, že má za úkol vymyslet svou vlastní pověst. Další úkolem bylo oživení Golema. Umístit šém do díry na čele. Po splnění tohoto jednoduchého úkolu, čekal na dalším stanovišti Bruncvík s jednoduchým úkolem. Tím bylo sestavení erbu. Další stanoviště se patřilo pověsti o Oldřichovi a Boženě. Tady účastníci pomáhali Boženě s praním prádla. U Horymíra si pak zaskákali na koni do dálky. Ale ještě před tím si vyzkoušeli, jak to měl Praotec Čech těžký, když přišel do těchto končin. V lesích účastníci potkali jedenáct divočáků, z čehož vyplynula další kontrola a tím byl Bivoj. Každý si mohl zkusit, jak to měl těžké. U Kroka a jeho dcer bylo připraveno několik úkolů. Ty si připravily Libuše, Kazi a samozřejmě i Teta. Jako každý rok tak na cestě čekal i Zlý správce Konrád s měšcem, plných peněz. Stoupání na vrchol zpestřili otázky ve srandatestu, který byl věnován též pověstím. Úplně na vrcholu, kde byla mlha, že by se dala krájet a kde ležel sníh bylo stanoviště, které se věnovalo Dívčí válce. Tady byla možnost si zastřílet z kuše. V chatě byl cíl. Každý dostal pamětní list, medaili, vánočku a čaj. Spočítali se výsledky, na terase pak vyhlásili vítězové. Po rozdání cen se všichni rozprchli domů. Sice byl sníh, ale bylo nad nulou, takže cesta dolů z kopce dost klouzala. Další ročník je za námi a již dnes přemýšlíme o dalším.
 
Na realizaci této akce přispělo město Lovosice z dotačního programu "Sport a volný čas"
 
Za TOM 3311 VEJŘI Lovosice Žwejk