V sobotu 13. listopadu 2021 se v sále staré radnice sešly více než tři desítky členů KČT Lovosice na tradičním Závěru sezóny. 
 
Po krátkém přivítání zhodnotil PharmDr Stáně uplynulou sezónu. V prvním čtvrtletí jsme bohužel nemohli pořádat  žádné akce, jmenovitě Novoroční výstup na Lovoš a Jarní putování okolím Lovoše. Turistická sezóna začala tak až v květnu účastí na Litoměřických návratech. Také „Střeďáci“ obnovili své pravidelné středeční výlety až v květnu. Protikoronavirová opatření přesunula  tradiční Májové dny na kolech až na červen. Téměř třicítka cykloturistů jezdila v podhůří Lužických hor a podívala se i do Žitavy. Příjemné bylo červnové setkání s přáteli ve Velvarech na vernisáži výstavy Patchwork s láskou paní Bohmové. 
Při týdenním srpnovém pobytu na kolech v okolí Chebu dvacítka účastníků sice často zmokla, ale přesto se na kolech podívala do bavorského Selbu na krásnou porcelánovou kašnu, v Arzberku si prohlédla zbytky dolu „Kleiner Johanes“, v Bečově shlédla relikviář sv.Maura a navštívila Poutní areál Maria Loreto. Také Střeďáci strávili v srpnu příjemný týden u Máchova jezera ve Starých Splavech. 
 
V září se klub připojil k celostátní akci „Ukliďme Česko“ úklidem turistických cest na Lovoš a v říjnu zahájili členové akci Revitalizaci chaty na Lovoši vyklízením chaty a částečnou demontáží přístavku WC. 
 
V dalším seznámil ing. Vodička členy klubu s přípravou a postupem prací na akci revitalizace chaty na Lovoši. Původní záměr zajistit akci na klíč se výběrovým řízením v prosinci nepodařilo uskutečnit. Do dalších kroků pak zasáhl obrovský nárůst cen stavebních hmot a přetížení stavebních kapacit v roce 2021
Marie Vodičková pak referovala o aktivitách na získání prostředků na revitalizaci chaty a poděkovala okolním obcím a firmám za poskytnuté dary, vyzdvihla zejména dar firmy EMCO s.r.o.
 
Marie Zalabáková ve svém referátu shrnula činnost Střeďáků za uplynulý rok a protože jsme se dohromady téměř dva roky neviděli, informovala i o akcích roku 2020.
Pak už byl jen prostor na výměnu poznatků a zkušeností z cest a přemýšlení nad Turistickým kalendářem 2022.