Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nepořádek v přírodě, případně likvidovat černé skládky. Hlavní podzimní úklidový den byl štábem stanoven na sobotu 18. září 2021.
Klub českých turistů Lovosice se aktivně zapojil do této celostátní akce a vytyčil si úkol zbavit odpadků přístupové cesty na vrchol Lovoše. Úklid cesty po zelené značce z Lovosic  vedla paní Šiklová, po žluté od transformátoru paní Lízlová a členové oddílu TOM pod vedením manželů Schejbalových sbírali odpadky po cestě z Lovosic ke Dvoum lipám a dál po žluté značce na vrchol Lovoše. Pouhé tři pytle nasbíraných odpadků svědčí o tom, že přes vysokou návštěvnost vrcholu Lovoše, se kázeň turistů výrazně zlepšila.
 
Členové Klubu této příležitosti využili také k vyčištění odvodňovacích kanálků na příjezdové cestě na vrchol, aby lesní cesta nebyla poškozována vodou při přívalových deštích.
 
Odměnou za práci všem byla dobrá viditelnost, nádherný rozhled k Ralsku a Bezdězu na východě a dramatické panorama Českého středohoří na západě. Výbor KČT Lovosice děkuje všem účastníkům akce za odvedenou práci.