Epidemie koronaviru nedovolila  uspořádat již dvanáctý ročník Májových dnů pořádaných Klubem českých turistů v obvyklém termínu na Dny osvobození. Sedmnáct přátel aktivního pohybu se tak sjelo až v pátek odpoledne 12. června v Heřmanicích v Podještědí. První etapa vedla přes Kněžice k významné dominantě - zámku Lemberk. Po krátkém osvěžení u Zdislaviny studánky jsme se lipovou alejí doslova vyšplhali k zámku. Odtud jsme sjeli do Janovic a prohlédli si bývalé poutní místo Janovické poustevny. Na zpáteční cestě nás dohonil krátký déšť, který jsme ale přečkali v cukrárně na náměstí v Jablonném. Po večeři někteří využili „Noc kostelů“ a zúčastnili se v kostele v Kunraticích slavnostního otevření unikátní expozice moderního skla Jiřího Pačínky. Někteří se vydali na  prohlídku otevřené baziliky v Jablonném v Podještědí
 
 
V sobotu celá ekipa vyjela přes Mařenice do Drnovce. Pěšky jsme vystoupali na Dutý kámen a obdivovali skalní reliéf Theodora Körnera. Přes Cvikov jsme lesními cestami sjeli do Radvance. V horkém poledni někteří neodolali osvěžení ve Sloupském koupališti. Po krátké přestávce na polední polévku ve Sloupu jsme se zastavili ve Svojkově, abychom se podívali ke skalní kapli v Modlivém dole. Pokračovali jsme silničkou přes Svitavu do Lindavy s nádhernými výhledy do Máchova kraje. Ve vedru přišlo vhod osvěžení v tamní Sklářské krčmě. Vracíme se přes Mařenice k penzionu právě včas, večerní liják nás zastihl již u stolů v restauraci.
 
Nedělní ráno nás postrašilo hromy a blesky, ale při startu v devět se občas ukázalo i modré nebe. Nejsme z cukru a tak jsme vyrazili silničkou na východ směr Petrovice. Krátký úsek po hlavní silnici do Německa a po příjemné lesní cestě sjíždíme do Polesí  Po silničce pokračujeme přes Rynoltice do Jitravy a po červené turistické značce k Bílým kamenům. Prohlédli jsme si tento nádherný přírodní útvar, někteří využili čas také k nalezení keše. Vracíme se zpátky do Rynoltic a pak nás čekalo protivně dlouhé stoupání do Janovic. Kolem Lemberka sjíždíme k Zdislavině studánce, kde jsme se rozloučili s podhůřím Lužických hor. Hrozící déšť řešili jednotlivci individuelně. Odvážlivce, kteří nedbali trocha kapek, Svatý Petr vodní sprchy ušetřil.
 
Byl to aktivně  strávený víkend v krásné krajině plné přírodních zajímavostí i kulturních památek. Příjemné bylo i ubytování a polopenze v České hospodě. Děkujeme.