Každoroční bilancování uplynulé sezóny Klubu českých turistů Lovosice proběhlo v sobotu 3. listopadu 2018 v sále lovosického divadla. Toto setkání bylo slavnostnější než obvykle, neboť se konalo v atmosféře oslav výročí 100 let od založení československého státu a 130 let od založení Klubu českých turistů.
V úvodním slově přivítal PharmDr Stáně starostu Lovosic pana Ing. Diana a téměř sedmdesát přítomných členů Klubu a seznámil účastníky s programem. Prvním bodem programu byla filmová zkratka historie Klubu českých turistů, ve které jsme si připomněli, čím tato celostátní organizace přispěla české společnosti.
 
Ing. Vodička ve svém vystoupení mluvil o historii turistických organizací na lovosicku. Nejvíce se ale věnoval odboru turistiky založenému v roce 1959. Zhodnotil vzdálenou historii odboru, jeho transformaci na nynější Klub českých turistů a činnost Klubu v dalším období. V závěru ve stručnosti nastínil úkoly do budoucna.
 
Předsedkyně klubu p. Šiklová pak promluvila o činnosti KČT Lovosice v roce 2018. Při té příležitosti poděkovala pořadatelům akcí zařazených do celostátního kalendáře turistiky Novoroční výstup na Lovoš a Jarní putování okolím Lovoše. Vyzdvihla aktivitu pořadatelů pravidelných středečních výletů a činnost turistického oddílu mládeže.
 
Slavnostní zasedání vyvrcholilo předáváním ocenění aktivním členům lovosického Klubu českých turistů. Celkem 10 členů bylo oceněno stříbrnou medailí k 130. výročí založení KČT a dalších 23 členů pak obdrželo čestné uznání.
 
Posledním bodem setkání byly již neformální debaty, ve kterých si účastníci setkání, jako obvykle, připomínali společné zážitky z uplynulé sezóny. V  diskusích se také objevovaly nápady, kam obrátit pozornost při tvorbě kalendáře roku 2019. Na výstavě v předsálí si mohli účastníci oživit informace z historie Klubu a zavzpomínat u fotografií, které připravila p. Vodičková.
 
Těšíme se na další společné akce. Ta první začne Novoročním výstupem na Lovoš.
 
Do nové turistické sezóny hlavně hodně zdraví, přátelé.