Klub českých turistů Lovosice pořádal ve dnech 28. 7. – 4. 8. 2018 cyklistické putování Píseckem. Malebná jihočeská krajina je tvořená mozaikou rovin, mokřadů se spoustou rybníků a zalesněných kopců. Ve  vesničkách je plno významných historických památek, kapliček, křížů a božích muk.
 
V sobotu se ubytovalo 22 turistů v penzionu Benešovský mlýn u Heřmaně. Odpoledne nedočkavci vyrazili do metropole oblasti, do Písku. Lesní cestou vystoupali až k myslivně Hůrky a po silničce sjeli do Písku. U Kamenného mostu v cukrárně přišla k duhu zmrzlina. Cesta zpět nás vedla romantickým údolím proti proudu Otavy k soutoku a dál podél Blanice přes Putim do penzionu, celkem 24 kilometrů.
 
Na neděli byla naplánována trasa na zámek Kratochvíle. Silničkami kolem tvrze Božovice a Křtětic jsme dorazili na vodňanské náměstí právě v čase na kávu. Pokračovali jsme dál přes Chelčice (pomník významného kazatele) a Truskovice (rozsáhlé sady) na zámek Kratochvíle. Prohlídky začínaly bohužel až po jedné hodině a tak jsme si prošli jen krásnou zámeckou zahradu. Oběd v Netolicích a pak nás čekalo dlouhé stoupání na významné poutní místo Lomec s nádhernou kaplí Panny Marie a staletými lípami. Po krátkém odpočinku jsme sjeli lipovou alejí ke kapli Máří Magdaleny a dál do Vodňan. Podél Blanice jsme dojeli k Louckému mlýnu a přes Chvaletice jsme se po 60 km vrátili do penzionu.
 
Pondělní předpověď horkého dne nedovolila dlouhou etapu a proto jsme Strakonickou zkrátili na 25 km, jen k Žižkovu pomníku bitvy u Sudoměře. V Kestřanech jsme návštívili zachovalé pozdně gotické tvrze se zajímavou vinotékou uvnitř a podél ptačí rezervace rybník Řežabinec jsme se přes Putim vrátili do penzionu.
 
V úterý nás čekala náročná etapa na Vysoký Kamýk. Průvodce nám dělal znalec místních cyklotras pan Václavík. Úvod přes Myšenec a Žďár byl po rovině podél Blanice. Silnička začala stoupat až od Nové Vsi, náročných 6 kilometrů naštěstí vedlo lesem. Pokochali jsme se kruhovým výhledem z rozhledny, občerstvili se v kiosku a vyslechli zajímavou přednášku lesníka pana Voneše o rozhledně a píseckých lesích. Byla to velmi příjemná hodina na vrcholu 627 m vysoké hory Vysoký Kamýk. Sjezd do Albrechtic po lesní cestě byl náročný. Po obědě jsme navštívili zdejší neobvyklý hřbitov obklopující románský kostel. Je tu přes sto náhrobních kapliček, na každé z nich jsou verše věnované zesnulému. Cesta zpět přes Písecké hory vedla opět do kopce, naštěstí vedro utlumil les. Zastávka u studánky Dobrá voda byla příjemná. Na Flekačkách jsme ochutnali speciality hospůdky U báby Lišků. Podél lesa dojeli nad Tálinský rybník a již po rovině přes Myšenec zpět do penzionu.
 
Středa byl ryze odpočinkový den. Někteří plnili společenské povinnosti, někteří věnovali čas vodě. Koupání v Otavě u Štěkně bylo nádherné.
 
Ve čtvrtek jsme vyrazili podle Blanice k soutoku a dál podle Otavy do Písku. Krátké zastavení na kávu a pokračovali jsme příjemnou cestou romantickým údolím po proudu Otavy. V restauraci U Caisů jsme poobědvali. U jezu pod Plynovou lávkou jsme si zaplavali, voda v Otavě byla osvěžující. Cestu zpátky si účastníci volili individuelně. Někteří měli štěstí, že do penzionu dorazili těsně před bouřkou, někteří přijeli mokří, někteří později, jen zablácení.
 
Také v pátek si účastníci rozdělili cíle. Část výpravy absolvovala plánovanou trasu na Helfenburg, část vyrazila do zoo za krokodýly, část vyjela na Hlubokou. Cesta na Helfenburg byla většinou do kopce, ale opravdu náročný byl až poslední kilometr na hrad, zpátky to bylo příjemnější. Cyklisty na Hlubokou naopak čekalo velké stoupání hned za Protivínem, pak sjezd až k Hluboké. Návrat byl téměř po rovině mezi rybníky. Někteří ujeli ve velkém vedru celých 80 km, někteří jeli z Dívčic do Heřmaně vlakem.
 
Penzion je v příjemném prostředí u řeky Blanice. Sportovně a turisticky se akce i přes velká vedra vydařila. Snídali jsme ráno na terase, příjemné zpestření bylo koupání v Otavě i v Blanici, večer proudila obvyklá zábava. Martinovu hru na kytaru jsme se naším zpěvem snažili příliš nekazit.
 
Při nějaké příští akci Klubu českých turistů Lovosice zase nashledanou.