Klub českých turistů Lovosice připravil pro své členy dvoudenní autobusový výlet na Rokycansko. O víkendu 9. - 10. června 2018 vyjelo osmnáct členů Klubu přes Kralovice směr Rokycany. Na úvod jsme si protáhli nohy krátkým výšlapem po modré na vrch Kotel. Rozhledna na vrcholu byla dokončena v roce 2014.  Její ocelová konstrukce, která dosahuje výšky 28 metrů, nabídla z vyhlídkové plošiny výhled na  vrcholy Brd, Šumavy, Českého lesa, Krušných hor a Českého středohoří.  
Po obědě v Rokycanech jsme si prohlédli klasicistní zámek Kozel. V interérech jsme obdivovali dochované stylové zařízení venkovské šlechty z přelomu 18. a 19. století. Kolem zámku se nachází rozsáhlý park, který nám trochu připomínal vídeňský Schönbrunn. Po prohlídce jsme  zamířili na romantickou zříceninu hrádku Lopata. Bohužel nehoda autobusu nás donutila změnit program. Poděkování patří plzeňským hasičům, kteří nám během odstraňování následků nehody zajistili náhradní dopravu do kempu v Ejpovicích.
 
Druhý den jsme z kempu na břehu jezera vyrazili směr Hromnice. Hromnické jezírko je přírodní památka, která vznikla v místě bývalé těžby břidlice. Voda v jezírku dosahuje hloubky 18 metrů a je slabým roztokem kyseliny sírové.
 
Po prohlídce jsme pokračovali směrem k Berounce do Liblína. Příjemnou procházkou po červené nad údolím Berounky jsme dorazili k romantické zřícenině hradu Libštejn.
 
Ještě nás čekala na zpáteční cestě návštěva kláštera v Plasích. V obrovském komplexu památek (vlastní klášter, kostel Nanebevzetí p. Marie, klášterní pivovar, muzeum stavitelského dědictví, barokní sýpka) si každý mohl vybrat, co ho zajímá.
 
A pak už jen cesta zpět do Lovosic. Byl to trochu komplikovaný, ale určitě nezapomenutelný výlet.