První zastávka byla  rozhledna na  Studeném vrchu nedaleko Dobříše, navštívili jsme Dobříšský zámek, do francouzké zahrady jsme  jen nahlédli (svatbou na zámku byla prohlídka  omezená), prošli jsme jeden okruh expozice v zámku (rokoko).
Po dobrém obědě jsme dojeli do Rožmitálu pod Třemšínem , kde jsme se ubytovali.
Odpoledníprogram měl dvě varianty   - výstup na vrchol Třemšín (S výškou 827 m n. m. je to nejvyšší bod jižních Brd a přirozená dominanta Třemšínska. Na vrcholu se nachází zbytky středověkého hradu Třemšína ) nebo procházka k mohyle J.J. Ryby, prohlídka Starého Rožmitálu a  Rožmitálu s jeho zajímavostmi. 
Obě skupiny si svoji volbu užily a po večeři se při dobrém moku vzpomínalo a vyprávělo.
Ráno jsme už v půl 9 byli všichni připraveni u dopravního prostředku a odjeli na Příbram a okolí. Zastavili jsme také ve Vysoké, kde je  Památník  A. Dvořáka , došli jsme i k Rusalčinu jezírku, připomínajíc  si skladatelovu nádhernou hudbu.
Čas letí, už máme být v  10h u Ševčínského dolu, stíháme. Dvě hodiny  se se sympatickým průvodcem procházíme po expozici důlního hospodářství od založení až po ukončení těžby stříbra a olova.
Po obědě jedeme na Svatou horu. Významné mariánské poutní místo nás překvapilo svou velikou rozlohou, upraveností , varhaním koncertem, překrásným  tepaným stříbrným oltářem  s gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Paní průvodkyně nás zasvěceně informovala o freskách v ambitu a v postranních kaplích.
Nedělní odpoledne se chýlí k večeru a my se  vydáváme na cestu domů , do Českého Středohoří.
Hezký klubový výlet s dobře připraveným programem , který  organizoval  pan František Stáně