V předvánočním čase, v neděli 14.prosince 2008, zorganizoval KČT Lovosice autobusový zájezd do Drážďan.

O tuto akci byl zájem nejen mezi členy, ale i veřejností, a tak podařilo se naplnit celou kapacitu autobusu.
Předpovědi počasí nebyly sice úplně optimistické, avšak skutečnost byla na tuto roční dobu přijatelná.
Drážďany nás nás přivítaly tradiční vánoční atmosférou s vánoční výzdobou a několika tržnicemi, které lákaly
na svářo (Glühwein), pečené kaštany, perníčky a řadu dalších zajímavostí. V nedělním dopoledni nebyly ještě
v ulicích žádné tlačenice a nic tak nebránilo spolu s vánoční náladou obdivovat tuto "Florencii na Labi", která
se se citlivými úpravami centra stále více přibližuje své bývalé kráse.
Podle zájmu byl možné navštívit Zwinger a zhlédnout proslulou obrazárnu nebo jiné expozice. Každý
účastník si určtě našel to svoje, což bylo patrné ze spokojených tváří na zpáteční cestě.