Brigáda KČT na Lovoši 4.dubna 2009

Jedním z hlavních cílů letošní první brigády KČT Lovosice byly úpravy přístupové cesty na jihovýchodním svahu, těsně pod sedlem. Tento úsek zelené turistické značky se při déle trvajícím dešti rychle mění v bahnitou skluzavku. Stačí trocha sněhu a mrazu a pěšina je v těchto místech téměř neschůdná.

Přípravné práce probíhaly několik týdnů, po kterých si inženýrsko-konstruktérská část týmu ujasňovala způsob výstavby. Nakonec jsme zvolili technologii "dubové prkno s kamenným stupněm". Organizátoři následně zajistili nářadí a materiál. Pak už zbývalo to "nejlehčí" - uvést teorii v praxi.

Jako první dorazil ráno do prostoru úderný oddíl, který na dvou stupních odladil pracovní postupy. Zbytek brigádníků se připojil již po pár desítkách minut a s chutí se vrhl do díla. Následovala několikahodinová tvrdá dřina, na konci které pracoval tým jako dobře seřízený stroj. Potěšily nás pochvalné komentáře procházejících výletníků, kteří v potu tváře stoupali nahoru. S přibývajícím časem zachvacovala účastníky čím dál větší únava. Nic nepomohly dodávky pěnivého moku, obětavě organizovaných ženskou částí klubu. V nejlepším se má přestat, konstatovali jsme posléze a zanechali ve svahu 12 nových schodů. Ještě deset nám jich zbývá.

Tak zase příště. 

Prototyp schodu Dorazilo jádro účastníků  Parta v plné práci

Schodů utěšeně přibývá Zbytek doděláme příště