V sobotu 23. května 2009 oslavil Klub Českých Turistů Lovosice historické výročí.

Před padesáti lety se na vrcholu Lovoše sešlo 28 přátel turistiky, aby založili samostatný turistický odbor. Dnes má Klub Českých Turistů v Lovosicích 106 členů, z toho je 20 členů Turistického oddílu mládeže (TOM).

Klub sdružuje zájemce o aktivní poznávání krás naší republiky, ale pořádá akce i za jejími hranicemi. Do podvědomí obyvatel Lovosic je klub nejčastěji zapsán jako organizátor zimních lyžařských zájezdů a hlavně jako majitel a správce turistické chaty na vrcholu Lovoše.

Sobotní slavnostní členská schůze se uskutečnila na výletní lodi Porta Bohemika. Za slunečného odpoledne se na palubu nalodilo přes sto členů KČT Lovosice a také pozvaní hosté. Během projížďky  jedním z nejkrásnějších míst naší oblasti – Portou Bohemikou proběhla oficiální část programu. V ní předsedkyně KČT Milena Šiklová přivítala všechny přítomné, seznámila je ve stručnosti s historií našeho klubu a poté ocenila práci zasloužilých členů klubu - pánů Letoše, Hrině, Linka a paní Kubátové. Oceněni byli i členové, kteří se zasloužili o dobrou úroveň chaty Lovoš, pánové Pleskot, Mareš, Janata, Radoň, Rössler a také pan Schejbal vedoucí oddílu TOM. Ocenění obdrželi nádherné publikace – jak jinak než s turistickou tematikou.

V té neoficiální části pak účastníci okusili specialitu lodního šéfkuchaře a mohli se pobavit i zatancovat si při hudbě na palubě i v podpalubí. Protože počasí nám přálo měrou vrchovatou, všichni účastníci této slavnostní plavby byli spokojeni a těšili se na další akce svého klubu.

Před nástupem na loďSlavností projevPoděkování významným činovníkům

Gulášek ...Pohoda na paluběLodní panoramata