V neděli 28. listopadu 2010 se v Ústí nad Labem konala podzimní konference KČT Ústeckého kraje.

Zástupci odborů KČT, předsedové, hospodáři a členové oblastního výboru a oblastní revizní komise se sešli na svém plánovaném jednání. Přítomní vyslechli zprávu o hospodaření OV KČT, informaci o stavu členské základny, o činnosti OV KČT, zprávu krajské komise značení a také informaci o činnosti Asocace TOM.

Pro náš odbor bylo důležité, že jsme při této příležitosti dostali pro naše čtyři členy mimořádné ocenění oblasti za dlouholetou  obětavou práci pro turistiku. Jsou to pánové Miroslav Radoň, Čestmír Janata a Marie a Miloš Vodičkovi, kteří z rukou předsedy  oblastního výboru KČT  Dr. Jana Eichlera převzali toto ocenění za svou práci pro náš odbor KČT. Gratulujeme!