Vrch Lovoš (570 m n. m.) je výraznou dominantou jižní části Českého středohoří. Zdvihá
se strmými svahy nad městem Lovosice a od zdejší hladiny Labe jej dělí převýšení větší než
čtyři sta třicet metrů. I přes značnou výšku Lovoše se jedná o výstup, který lze bez problémů
zvládnout. Výhledy do polabské roviny s Litoměřicemi, Lovosicemi a památným Řípem, či
na Poohří s dominantou Hazmburku, nebo přes údolí Labe a Portu Bohemicu na panoráma
východního Středohoří určitě stojí za to. Přes rozestavěnou stuhu dálnice se může návštěvník
vrcholu kochat siluetou západního Středohoří a za ním se rýsujícími vrcholovými partiemi
Krušných hor.

Na Nový rok 1979 se setkala na Lovoši parta nadšenců, kteří se v letech 1977 a 1978 podíleli
na obnově zchátralé vrcholové chaty a zahájila tak tradici Novoročních výstupů. Tuto
tradici udržují živou členové KČT Lovosice a tak kromě nádherných výhledů a otevřeného
občerstvení na vrcholu čeká účastníky i drobná odměna v podobě pamětního listu.

Počasí 1. ledna 2011 slibovalo již při rozednívání rudým východem slunce nádherný mrazivý
den. Novoroční výstup na Lovoš sice není žádný turistický závod, ale pro některé je důležité
mít pamětní list s co nejnižším číslem. Letos vyběhli na vrchol první tři účastníci kolem šesté
ranní a do osmé jich bylo evidováno již 20. Ti, kteří vystoupali na Lovoš až po obědě, si
mohli užít i živou produkci country v podání Karavany. Pamětních listů bylo rozdáno 860,
ale počet návštěvníků byl určitě vyšší, neboť řada z nich do chaty nešla a užívala si příjemný
zimní den na terase.

Poděkování patří zmíněné skupině Karavana a členům KČT, kteří se na této akci podíleli -
M.Vodičkovi ml., M.Šiklové, I.Burianové, Č.Janatovi a manželům Stáňovým.

Novoroční výstup na Lovoš PF 2011