Ve středu 26. ledna 2011 navštívili turisté senioři teplický zámek.

V zámku se nás ujal Mirek Radoň junior a provedl nás po stopách královny Judity a  expozice odhalených prostor zaniklého kláštera v Teplicích. Prohlédli jsme si  výstavu míšeňského porcelánu a potom se nám věnovala průvodkyně a prohlédli jsme si jak expozici muzea, tak zámecké komnaty. Byl to velmi zdařilý výlet. Chceme ještě jednou poděkovat panu Miroslavu Radoňovi, že se nám věnoval a celému kolektivu jeho spolupracovníků zámku.

Za kolektiv turistů seniorů Marie Zalabáková.