V letošním roce turisté senioři zahájili turistickou sezonu již v lednu polodenními výlety a pokračovali pravidelnými výlety i v únoru a březnu. Od dubna pak byly plánovány již celodenní výlety.

Za velmi příhodného mrazu jsme v lednu vystoupali na Boreč, zopakovali jsme si v březnu rozhlednu Hořidla, vystoupili na Ostré u Úštěku, objevili jsme Rytinu soutěsku, obdivovali bledule u Ohře a v Pekle. Za Hlaváčkem jarním jsme vylezli na Oblík. Velmi poutavá byla prohlídka Prahy za vedení p. Naďi Funkové. V květnu jsme byli na  nové rozhledně  Valy nad Strádonicemi, v Průhonicích jsme obdivovali rozkvetlé rododendrony, hleděli na zákruty Labe z Vysokého Ostrého. V červnu jsme objevili novou rozhlednu Kohout nad Benešovem n. Ploučnicí.

V červnu kolektiv dvanácti seniorů podnikl společné týdenní putování v Jetřichovicích, kde se prokázala houževnatost všech  v neprůchodném Pavlinině údolí. Všichni se chovali skutečně statečně a nikdo plánovanou cestu nevzdal. Rovněž výlet do oblasti Saského Švýcarska se velmi povedl a všech 25 turistů bylo spokojeno. Nezaháleli jsme ani o prázdninách a podnikli jsme 6 výletů.

Průměrně se účastnilo turistického putování 14 osob, přidávají se i nečlenové KČT, takže nás bylo i 19.
Jsme potěšeni, že senioři mají chuť se pohybovat v přírodě a že se členská základna rozšířila. S potěšením můžeme konstatovat, že jsme dobrý kolektiv a mladší turisté jsou nápomocni těm dříve narozeným. Doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i v podzimních měsících.

201108_ohlednuti_male.jpg