V průběhu roku 2011 začala v našem odboru KČT klíčit myšlenka vybudování webové kamery na vrcholu Lovoše. Významným impulzem v dalším rozhodování se stalo jednání s telekomunikačním operátorem O2, který pro naše záměty projevil mimořádné pochopení. Začátkem roku 2012 byl sestaven řešitelský tým ve složení Miloš Vodička ml. a Miloš Vodička st., který se začal zabývat konkrétními kroky vedoucími k vlastní realizaci.

Po pečlivém průzkumu jsme se rozhodli použít kameru s vysokým rozlišením od firmy Humlnet. S vynikající podporou pracovníků O2 se podařilo v průběhu první poloviny roku zajistit přivedení potřebné infrastruktury. Koncem července jsme pak provedli konečnou montáž a kamera začala posílat první obrázky. Bohužel došlo při montáži k drobným technickým potížím, které se nám podařilo odstranit až v průběhu několik dalších týdnů.

Pohled z Lovoše se tak otevřel nejen přímým návštěvníkům, ale i široké veřejnosti prostřednictvím sítě internet. Záběry z kamery jsou archivovány, což umožňuje zajímavé "cesty do minulosti". Určitě si je vyzkoušejte a můžete se přitom podívat i na videosekvence vytvořené z jednotlivých snímků v průběhu jednoho dne. Jsou opravdu působivé.

Kamera je dostupná přímo z našich stránek (sekce Chata Lovoš) nebo z portálu Humlnetu.