V prvním týdnu srpna 2013 uspořádal Klub českých turistů týdenní pobyt, tentokrát v Českém ráji.

V neděli 4. srpna se účastníci sešli v Penzionu No. 30 ve Svijanském Újezdě. Nedělní program – poznávací cyklovýlet do Turnova se nepodařilo naplnit, v obrovském vedru nás zlákalo místní příjemné koupaliště.
Na kola jsme usedli až v pondělí ráno. Přestože se očekávaly teploty přes pětatřicet stupňů, vyrazili jsme směr obec Všeň, jejíž dominanta gotický farní kostel sv. Filipa a Jakuba ze 14. století je nepřehlédnutelná. Cyklostezka č. 4012 vedoucí do strmého kopce, která se postupně měnila na lesní pěšinu, nás dovedla až k arboretu Bukovina. Zde jsme obdivovali jednu z nejstarších pokusných ploch zaměřených na zavádění cizích dřevin na našem území. Odtud byl dnešní cíl – zámek Hrubá Skála vzdálen již jen jeden kilometr. Pohodlnou hřebenovkou jsme dorazili na zámek Valdštejn. Zpáteční cesta nás vedla podél Jizery.

201308_cesky_raj01_male.jpgV úterý se očekával nejteplejší den, proto bylo naplánováno ochlazení v Bozkovských jeskyních a pěší výlet. Příjemná cesta vlakem do Jesenného byla vystřídána strmým výstupem k dolomitovým jeskyním.  Během hodinového pobytu v  jeskyních jsme mohli mimo jiné obdivovat i největší podzemní jezero v Čechách. Pokračovali jsme lesní cestou podél Kamenice do Spálova. Po občerstvení v restauraci vedly naše kroky po Riegrově stezce podél hydroelektrárny do kaňonu Jizery. Nejatraktivnějším úsekem stezky jsou 77 m dlouhá visutá lávka a také skalní tunel. Ze Semil zpět nás dopravily České dráhy.

Ve středu nás čekala nejobtížnější trasa – výstup na Kopaninu. Neodradilo nás, že se očekávaná studená fronta nedostavila. Příjemná cesta po nově vybudované cyklostezce v údolí Jizery vedla do Malé Skály. Odtud jsme stoupali šest kilometrů až k rozhledně na vrchol Kopaniny (657 m n.m.), většinou po lesní cestě devastované minulými přívalovými dešti. Ještě, že jsme mohli nabrat síly v provizorní občerstvovně, neboť deklarovaná restaurace je zavřená. Příjemná zpět cestu jsme si zpestřili návštěvou hradu Frýdštejna.

Čtvrtečním cílem byl hrad Kost. První občerstvení v úmorném vedru bylo po deseti kilometrech na hradě Valečov. Odtud jsme pokračovali přes Brandžež ke Komárovskému rybníku. Po příjemném osvěžení v přírodním koupališti přes polední žár jsme ve tři hodiny stihli prohlídku hradu Kost. Cesta zpět nás zavedla pod Příhrazské skály.

201308_cesky_raj02_male.jpgV pátek v hrozícím dešti jsme ze Svijanského Újezdu vystoupali až k zámku Sychrov. Během prohlídky zámku a krásného parku však mraky začaly naplňovat svoji hrozbu a tak jsme od pokračování do Českého Dubu upustili a místo toho jsme se trochu věnovali kultuře, tj. návštěvě Turnova, muzea, někteří pak i koncertu Křesťana.

Sobota byla věnována cestě na jih do Mnichova Hradiště. V  zámku jsme  nevynechali ani Valdštejnské interiery, ani hrobku Albrechta z Valdštejna v kapli sv.Anny. Poobědvali jsme v atraktivních jeskynních prostorech restaurace Skála. Příjemný byl sjezd údolím Rokytky kolem obory Klokočka do Bakova. Cesta zpět nás vedla opět údolím proti proudu Jizery.

Nedělní rozloučení s Českým rájem nás zavedlo na dominantu oblasti – horu Kozákov. Zážitky z úžasného rozhledu jsme doplnili i krátkým pěším výletem ke skalnímu útvaru Drábovna.
Pro všech deset účastníků to byl jistě příjemný týden v krásném prostředí.

Ing. Miloš Vodička