V sobotu 26. dubna 2014 pořádal Klub českých turistů Lovosice již 35. ročník Jarního putování okolím Lovoše. Pořadatelé byli trochu smutní z předčasného příchodu jara, protože turisty na rozdíl od minulých ročníků vítalo pomalu již odkvetlé České středohoří. Ani víkendová předpověď počasí do přírody příliš nelákala. Svatý Petr ale vyslyšel prosebné oči pořadatelů a po osmé hodině ranní již nad Lovosicemi zářilo sluníčko. 
Autobusy dopravily zájemce o pohyb v přírodě od prezentace do Sutomi. Odtud se vydali přes Košťálov na vybrané trasy. Výjimkou byla nejkratší trasa 4 km, která vedla pochodníky do cíle na vrcholu Lovoše z Režného Újezda, a nejdelší 50 km, která zavedla šest dálkoplazů z Lovosic do cíle přes Hradišťany a Milešovku. 
Při uzavírání startovní listiny v deset hodin mohli pořadatelé ohlásit, že se na trasy od 4 do 50 km vydalo celkem 395 pochodníků, psy nepočítaje.  Prvenství v oblibě si již dlouhá léta drží 15 km (122 účastníků). Trasy 4 km a 10 km letos také lákaly (100, resp. 116 účastníků). Celkových jen 40 zájemců o etapy 24 a 31 km dokládá déle trvající pokles zájmu o delší pochody. Dvou nabídnutých cyklotras (35 a 70 km) se zúčastnilo 11 cykloturistů. 
Přetrvává fakt, že do přírody chodí více žen (56 %) než mužů. Pouze ve věkových kategoriích nad 60 let muži překonali ženy. Pořadatele potěšila účast 83 mladších 15 let. Nejstaršímu turistovi, panu Prokopiusovi bylo 90 let, byl přihlášen na 25 km. Z nejbližšího okolí (do 11 km) přišlo celkem 208 účastníků, nejvzdálenější pak byl až z Hustopeče.
Pořadatelé si váží přízně téměř čtyř stovek přátel pohybu v přírodě, kteří svou účastí potvrdili, že energie členů KČT Lovosice na přípravu 35. ročníku „Jarního putování okolím Lovoše“ nebyla vynaložena zbytečně. Věří, že největší odměnou všem v cíli nebyl pamětní list a sladkost, ale příjemná cesta malebným Středohořím.
Výbor KČT Lovosice děkuje dvěma desítkám členů klubu KČT, kteří se zasloužili o zdar akce - jak u startu, tak v cíli na vrcholu Lovoše. 

201404_okolim_lovose004_male.jpg 201404_okolim_lovose005_male.jpg 201404_okolim_lovose006_male.jpg
201404_okolim_lovose001.jpg
201404_okolim_lovose002.jpg
201404_okolim_lovose003.jpg