Setkávání lovosických turistů s bavorským spolkem „Wald – Vereins, Sektion Lindberg – Falkenstein“ se datuje od 25. listopadu 1989, kdy předseda oddílu turistiky TJ SECHEZA  Lovosice ing. Pleskot podepsal smlouvu o spolupráci. V těchto šlépějích pokračuje i nástupnická organizace oddílu turistiky, Klub českých turistů Lovosice. Naši přátelé z Bavorska slaví letos 25. výročí založení organizace. K oslavám v okolí Zwiesselu byl prezidentem spolku Guntherem Hannesem mimo jiných čestných hostů a představitelů politického a společenského života v Bavorsku pozvána i naše organizace.

Před vlastním oficielním jednáním jsme si prošli naučnou stezku v okolí Ludwigsthalu, která je zaměřená na šumavskou lesní zvěř a navštívili Informační středisko správy národního parku.

201407_zwiesel_male.jpgSlavnostní členská schůze se konala v sobotu 5. července 2014 ve víceúčelové hale v Lindbergu. Spolek „Wald – Vereins, Sektion  Lindberg – Falkenstein“ je orientován na turistiku a ochranu přírody. Proto i slavnostní výzdoba sálu byla v tomto stylu. Celým večerem účastníky provázel prezident spolku  Gunther Hannes, který ve svém úvodním projevu shrnul činnost spolku. Sympatické na jeho vystoupení bylo i vtipné vyzdvižení činnosti jednotlivých konkrétních členů spolku. 
Pozdrav, blahopřání a drobný dárek předal jubilantům za KČT Lovosice PharmDr Stáně. Ve svém krátkém projevu shrnul hlavní body spolupráce a vyslovil přesvědčení o jejím dalším pokračování.

Součástí slavnostního shromáždění bylo i ocenění aktivních členů spolku. Pro lovosické je příjemné, že mezi oceněnými je i člen našeho klubu ing. Jaroslav Skoupý. Závěr slavnosti pak patřil typicky bavorské kapele.

V neděli se delegace KČT Lovosice již nezúčastnila doprovodného programu, nýbrž využila příjemného letního dne na výstup na Grosser Arber. Od velkého jezera (940 m.n.m) trojice vyšplhala po stezce č. 5 na vrchol ve výši 1.456 m n.m.. Nádherný zážitek z výhledů z vrcholu byl umocněn krásou plně rozkvetlých horských luk. Sestup zpět po stezce č. 2 byl rychlejší, ale stejně dobrodružný jako cesta nahoru. Bavorské turistické značení se zdaleka nevyrovná značení českému. A po krátkém rozloučení s organizátory slavnosti jsme se vrátili do Lovosic.