V pátek 6. února 2015 pořádali lovosičtí turisté na radnici akci, která nás přenesla daleko na jih Evropy a navíc do časů před naším letopočtem – paní Naďa Fuková si připravila prezentaci z fotek, které pořídila v létě 2014 na zájezdu do Řecka.


Spolu s ní jsme cestovali autobusem do italské Lorety, významného poutního místa křesťanů, pak jsme se nalodili v Anconě na trajekt a po 16 hodinách plavby na klidném moři jsme šťastně přistáli a dojeli do komplexu pravoslavných klášterů „Meteora“.

Naším cílem však bylo poznání antického Řecka, těch dob, kdy například žil státník Periklés, kdy psal svá dramata Euripidés a na athénské agoře kladl své všetečné otázky kolemjdoucím sám Sókrates!
Paní Naďa nám ukázala bohatství Delf, jež prý založil bůh světla a laskavosti Apollón, v Mykénách jsme viděli pozoruhodnou Atreovu hrobku, v Athénách jsme prošli kolem divadla a odeionu k monumentálním branám a zavítali jsme až k chrámu panenské bohyně Pallas Athéné, jíž je celý posvátný okrsek zasvěcen, neboť právě ona obdarovala Řeky olivovníkem, jenž je ve středomoří „darem nad dary“.

Prezentace se týkala i dalších slavných center náboženskému kultu, vzdělanosti a léčení těla i ducha: prohlédli jsme si zbytky starověkého Korinthu a obdivovali jsme to, co nabízí muzeum v Olympii.
Na závěr nás tento článek zavede do labyrintu v Epidauru, neboť toto místo spjaté s bohem lékařství Asklépiem promlouvá i k lidem 21. století a připomíná, že léčení je celostní proces, že je třeba posilovat tělo i duši, aby se obě složky podílely na uzdravování. Zvláštní kruhová stavba (tholos) skrývala v podzemí labyrint – do něj se ale smělo vstoupit až po iniciačním procesu.

Ten měl 7 stupňů:

  • Udělej si čas! (Vystup z proudu všednosti, věnuj se duchu, duši i tělu, získej odstup!)
  • Stravuj se vědomě! (Zkus přetvořit své zvyklosti, jsou-li příčinou tvých problémů!)
  • Poznej vesmírný řád! (Přemýšlej o svém sebeurčení, o smyslu bytí, o vesmíru!)
  • Věř ve své uzdravení! (Důvěřuj lékařům, naslouchej těm, co už prošli labyrintem!)
  • Všímej si svých snů! (Ve spánku proudí k člověku hojivé síly, dopřej si odpočinek!)
  • Dovol si padnout! (Překonat strach a skočit do středu labyrintu musíš sám!)
  • Vytkni znamení! (Předej ostatním svou zkušenost, dej naději ostatním poutníkům!)

Střed říká: padneš-li, něco tě podrží, rozdej a budeš obdarován, sni a získáš bdělost, věř a poznáš, že život vyvstává z procesu proměny, z balancování sil, z hledání harmonie…
Naďa Fuková

P.S. Bylo mi ctí i potěšením podělit se v Lovosicích o cestovatelskou zkušenost a ráda bych poděkovala všem organizátorům i posluchačům za pozornost, kterou věnovali této akci.
201502_beseda_recko_maly.jpg