Výstava mapuje stoletou historii chaty, neosobuje si však být na toto téma vědeckou prací. Vrchol Lovoše byl odedávna exponované místo. První dochovanou stavbou na vrcholu je křížek. Původní dřevěný kříž z roku 1719 byl postupně nahrazován až do současné podoby. Zájem o pohyb v přírodě na konci 19. století vyvrcholil v roce 1881 založením turistické organizace Lovosického středohorského spolku (přesněji Lobositzer Mittelgebirgs-Verein). Jednou z priorit spolku bylo vybudovat na vrcholu chatu. Záměr s útulnou se podařil a tak 19. června 1892 byly na vrcholu otevřena kamenná místnost o rozměrech 4 x 4 metry.
 
Vandalové ani ničivé přírodní živly se prvnímu turistickému objektu na Lovoši nevyhýbaly. V roce 1922 zbytky zničené dřevěné přístavby chaty odstraněny.
 
Snahy spolku o turistický objekt na vrcholu Lovoše však neutichly. V sobotu 24. května 1924 byl položen základní kámen nové chaty. Dědičný kníže Johann Schwarzenberg převzal protektorát nad lovosickým Středohorským spolkem i chatou, což významně stavbu urychlilo. Dne 19. září roku 1926 se na vrcholu Lovoše konala "horská slavnost" u příležitosti otevření nového horského hospodářství, nicméně stavební úpravy do stávající podoby probíhaly až do roku 1930.
 
V roce 1962 přešla nemovitost do správy podniku „Restaurace Litoměřice“. Oblíbené výletní místo na vrcholu Lovoše s překrásným výhledem do okolí však nebylo pro podnik Restaurace zajímavé a tak chata často neměla personál. V době, kdy chata nebyla obsazena, byla vždy vandaly zle poničena, naposledy v roce 1976. 
 
Druhá část výstavy je věnována období po roce 1977, kdy chata přešla do majetku Tělovýchovné jednoty Severočeských chemických závodů. Potřebovala důkladnou rekonstrukci, která se posléze stala srdeční záležitostí lovosických. Dne 1. května 1981 byla chata otevřena pro veřejnost. Významnou akcí byl připojení na veřejnou elektrickou síť, na kterém se pracovalo prakticky celý rok 1983. Ze statistky pana Bláhy vyplynulo neuvěřitelné číslo 21 700 hodin odpracovaných brigádníky v letech 1977 -1990.
 
Poslední část výstavy mapuje 1. etapu revitalizace. Zvyšující se návštěvnost vrcholu Lovoše a také stále vyšší nároky na ochranu životního prostředí na začátku 21. století si vynutily řešit odpadové hospodářství chaty. Záměrem Klubu bylo provést celkovou revitalizaci turistické chaty na Lovoši, tj nejen ČOV, ale i optimalizaci vodního hospodářství, zvýšení bezpečnosti rekonstrukcí elektroinstalace, zateplení budovy s optimalizací vytápění a oprava vyhlídkové terasy. Stavební povolení bylo vydáno 17. září 2020. Obrovská turbulence v cenách stavebních materiálů a prací vedla k základní změně koncepce prací na metodu „po částech“. Úvodní etapa realizovaná v roce 2022 - 23 řešila nejpalčivější problémy nemovitosti.
 
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 24. května 2024 v 10 hodin na náměstí v Lovosicích. Věříme, že výstava oživí vzpomínky těch, kteří se na obnově chaty podíleli a poučení těm, kteří tuto významnou dominantu Lovosic neznají.