Vedení Klubu českých turistů dohodlo s vydavateli časopisu Turista, že zvýhodněné celoroční předplatné časopisu na rok 2021 pro členy KČT bude za těchto podmínek:
  • zvýhodněné celoroční předplatné časopisu činí 400 Kč.
  • zvýhodněná cena platí při objednání  a uhrazení předplatného do 15. ledna 2021.
  • Nárok na zvýhodněné předplatné má každý člen Klubu s platnou průkazkou.
  • Celoroční předplatné pro ročník 2021 platí pro období od 1.ledna 2021 do 31. prosince 2021.
  • Roční předplatné časopisu Turista uhrazené po 15. lednu 2021 je 435 Kč.
  • Bonus pro každého, kdo si zaplatí celoroční předplatné – sleva 12 % při nákupu jakékoliv mapy, knihy, průvodce, obrazové publikace atd. v prodejně MAPIS, Praha 5.
Bonus je možné uplatnit při osobní návštěvě, telefonicky nebo mailem.
 
Ladislav Jirásko
vydavatel časopisu Turista
 
Pro členy KČT Lovosice připravíme hromadnou objednávku, předplatitel si může objednat časopis na adrese KČT
Lovosice () a současně zaplatit předplatné na účet KČT Lovosice do 12. ledna 2021.