Členský příspěvek na rok 2019 
 
                                               senioři             180,-                
 
                                               dospělí            310,-
 
                                               rodinná           520,-
 
Příspěvek včetně časopisu Turista
 
                                               senioři            570,-
 
                                               dospělí            700,-
 
Platba na účet č.167522951/0300 až po 1.lednu 2019.
 
Variabilní symbol  12019, do poznámky jméno
 
Termíny pro vybírání členských příspěvků v hotovosti budou zveřejněny v lednu 2019.