V sobotu 3. února 2018 se v sále hotelu Lev v Lovosicích uskutečnila výroční schůze Klubu českých turistů. Zúčastnilo se jí 71 členů ze 113. 
Předsedkyně klubu Milena Šiklová zrekapitulovala činnost klubu za minulý rok a pochválila členy za aktivní přístup k akcím, které klub uskutečnil.
Hospodářka Marie Vodičková přednesla zprávu o hospodaření a předložila rozpočet na rok 2018.
Za revizní komisi ing. Marie Klitschová zhodnotila výsledky hospodaření  klubu.
Hodnocení Turistického oddílu mládeže o aktivitách a výsledcích v soutěžích členů vedoucím p. Schejbalem přítomné potěšilo.
Poté Marie Zalabáková zhodnotila turistické akce, pořádané každou středu pro důchodce. 
Člen výboru PhamDr František Stáně přednesl plán akcí KČT na letošní rok.
O pokračujících krocích v úpravách na chatě Lovoš promluvil ing. Miloš Vodička.
V diskusi všechny přítomné informoval ing.Lukáš Verner  o programu Klubu železničních cestovatelů.
Ing. Vodička seznámil přítomné s přípravou 39. ročníku Jarního putování okolím Lovoše
V závěru přítomní zvolili delegáty na oblastní konferenci a schválili navržené usnesení.