Vernisáž výstavy 50 let KČT v Lovosicích proběhla dne 26. srpna 2009 v prostorách Městského úřadu v Lovosicích. Výstava je součástí letošních oslav jubilea KČT Lovosice, které začaly při příležitosti pravidelného novoročního výstupu na Lovoš, pokračovaly jubilejním 30. ročníkem Jarního putování okolím Lovoše a pro členy klubu vyvrcholily slavnostní členskou schůzí na Labi na lodi Porta Bohemika. Otevíraná výstava představuje činnost klubu lovosické veřejnosti.

Po přivítání  účastníků vernisáže shrnula předsedkyně klubu paní Milena Šiklová ve stručnosti smysl výstavy, starosta Lovosic Jan Kulhánek pak vyzdvihl vzájemně prospěšnou spolupráci klubu s městem, Ing.Babnič místopředseda ústředního výboru KČT  ocenil aktivity KČT Lovosice a vyslovil obdiv nad prezentací historie klubu.

Výstava určená pro širokou veřejnost mapuje aktivity klubu v průřezu 50 let existence. Je koncipována do 10 samostatných bloků.  Úvodní panel, dva bloky věnované historii KČT Lovosice, Klub seniorů, Chata Lovoš, Turistický oddíl mládeže, Vlajkové akce klubu, dva bloky Současnost a Klub dnes.

Autoři manželé Vodičkovi využili jako podkladu turistických map a jednotlivé bloky koncipovali v barvách turistických značek. Mnohého napadne, proč na plochách nejsou jmenovitě uvedeni zasloužilí členové klubu. Z bohaté činnosti je zřejmé, že by bylo obtížné aktivní členy vyjmenovat bez toho, aby někdo nebyl opomenut. Na úvodním panelu v modré barvě se divák seznámí s historickými informacemi, které jsou doplněny o nejstarší dokumenty k činnosti klubu. Dva bloky z historie klubu rámované ve žluté jsou věnované činnosti v 70-tých a 80-tých letech. Zde byly využity materiály z pozůstalosti výrazné osobnosti klubu – p. Václava Bláhy. Panel v zelené barvě, věnovaný chatě Lovoš ,mapuje infomace o chatě, například kopie úvodního výpisu z pozemkové knihy, nebo brigádnické aktivity členů při obnově chaty. Panel Turistického oddílu mládeže, který je v červené barvě evokující aktivitu a mládí, dokumentuje činnost oddílu Vejři. Panel klubu Seniorů je ve žluté barvě a jeho činnost je na výstavě charakterizována plány činnosti a řadou fotografií z akcí. Další dva bloky v zelené barvě ,prezentované převážně fotografiemi, dokladují řadu akcí vodáckých, cyklistických, lyžařských i zájezdů za krásami za hranicemi Česka. Panel Vlajkové akce klubu v modré barvě je věnován dvěma nejpopulárnějším akcím klubu – novoročnímu výstupu na Lovoš a zejména Jarnímu putování okolím Lovoše. Závěrečný blok v červené barvě Klub dnes shrnuje informace o současnosti jako například statistické údaje, plán práce, www stránky.

Výstava prezentuje bohatou činnost jedné z významných společenských organizací města Lovosic. Zveme všechny přátele pohybu v přírodě k jejímu shlédnutí. Příležitost mají ve foyeru Městského úřadu v Lovosicích až do 4. října 2009

vernisáž - zájem veřejnosti  rozhovor ing Babnič (místopředseda UV KČT) a pí.Šiklová (předseda KČT Lovosice)